Tukirahasto

OLS TUKIRAHASTO

Oulun Luistinseura ry on perustanut tukirahaston, jonka tavoitteena on jakaa avustuksia ja sitä myötä mahdollistaa vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastaminen seuran eri lajeissa. Tavoitteena on ehkäistä liikunnasta luopumista perheen taloudellisten haasteiden takia.

TUEN HAKEMINEN

Tukea harrastustoiminnan kustannuksiin voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:
– huoltajan/vanhemman nimi ja yhteystiedot
– puolison/avopuolison nimi
– haettavan tuen suuruus
– haettavan tuen kohde (kenelle tukea haetaan ja mihin kustannuksiin)
– perheen nettotulot kuukaudessa
– lyhyt perustelu tuen tarpeesta
– hakemuksen loppuun ”vakuutan edellä mainitut tiedot oikeiksi” -teksti sekä päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen tukihaku(at)ols.fi
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.


TEE LAHJOITUS RAHASTOON

Yksityishenkilöt ja yritykset voivat tehdä lahjoituksia tukirahastoon.
Lahjoitukset jaetaan kokonaisuudessaan tukirahaston kautta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen.

Lahjoituksen voi tehdä Oulun Luistinseura ry:n tilille FI83 5741 4020 0989 06.
Maksun viestiksi tulee merkitä ”OLS Tukirahasto”.

Lisätiedot ja kysymykset tukihaku(at)ols.fi