Pelaajapolku / P12 (4-5 luokkalaiset)


Joukkueena pelaamisen tavoitteita:

P12-joukkueen tärkeä voimavara on hyvä joukkuehenki. Se syntyy ryhmän aktiivisesta harjoittelusta ja pelaajien sekä heidän vanhempiensa vahvasta sitoutumisesta joukkueen toimintaan.
P12-joukkue ymmärtää erilaisia taktiikkaan ja pelitapoihin liittyviä asioita ja osaa soveltaa niitä pelitilanteiden vaatimalla tavalla.
Pelaajat osoittavat sitoutumistaan joukkueeseen säännöllisellä harjoittelulla ja osallistuvat täysipainoisesti kauden ottelutapahtumiin.


Henkilökohtaisia taitotavoitteita:

Pelaajan luistelu- ja mailankäsittelytaito on sujuvaa. Vaikka nuorten henkilökohtaisissa taidoissa onkin eroja, erot kaventuvat kauden aikana.
Pelaajat osaavat erottaa lahjakkuuden ja kovan harjoittelun tuoman hyödyn omassa kehittymisessään - P12-iässä harjoitellaan harjoittelemaan.
Taitavimpia pelaajia ohjataan kehittämään edelleen omia vahvuuksiaan. Kehittyviä pelaajia taas kannustetaan myös omatoimiseen harjoitteluun jääpallon ja luistelun parissa.